معرفی
زندگی در تهران آغاز شد. پس از طی تحصیلات مقدماتی در دوره ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان وارد دانشگاه شده و مشغول تحصیل در رشته مهندسی صنایع، گرایش تحلیل سیستم ها شده و در گام بعدی با شناخت مشکلات متعدد تولید که بزرگترین آن ها، عدم توانایی مدیران تولید محور در بازاریابی، برندسازی و فروش بود تصمیم به تغییر مسیر تحصیلات میان رشته ای با ترکیب مدیریت و مهندسی مکانیک به یک رشته کاملا مدیریتی یعنی مدیریت بازرگانی با گرایش بین الملل گرفته و پس از شناخت بازارهای گوناگون و درک فرآیندهای سیستم محور، مصرف کننده را شاخص اصلی هر تولید، توزیع، قیمت گذاری، ترفیع، تبلیغ و در نهایت فروش یافتم. بنابراین با تکمیل نمودن تحصیلات خود در مقطع دکتری با گرایش رفتار مصرف کننده سعی در کاهش ریسک مدیران در کل زنجیره تامین و تبدیل این زنجیره به یک سیستم بهبود یافته با نگرش زنجیره ارزش نمودم. در این مسیر تجربه فعالیت در شرکت های متوسط و بزرگ معتبر متعددی در کشور عزیزمان ایران و دیگر کشورهای حوزه خاورمیانه و CIS را با سمت مشاوره برندسازی و متخصص رفتار مصرف کننده را داشته ام.
در ادامه این مسیر با تالیف و ترجمه مقالات و کتاب های مختلفی در زمینه رفتار مصرف کننده تلاش خود را در زمینه ارتقاء سطح دانشجویان و مدیران عامل، بازاریابی و فروش نموده و خواهم نمود.
از دیگر فعالیت های اینجانب ابداع و انتخاب مسیرهای نوین در قالب مدل های مختلف به صورت یک فرآیند سیستماتیک در حوزه های برند و برندسازی، منابع انسانی، رفتار مصرف کننده، روابط عمومی و تبلیغات بوده که تدوین بخشی از مدل بازاریابی FG360 درجه در پارک بازاریابی ایران، مدل ارتقاء و تعالی منابع انسانی فروش HR 360 درجه و مدل های گوناگون دیگر در زمینه بازاریابی و فروش نمونه هایی از این فعالیت ها می باشد.
بخش دیگر از زمان های کاری خود را به سخنرانی ها و تدریس در دوره های تخصصی شرکت های معتبر در رشته مورد فعالیت آن شرکت ها در راستای ارتقاء سطح دانش، مهارت و نگرش مدیران و منابع انسانی سازمان ها با موضوعات بازاریابی حرفه ای، فروش و فروشنده حرفه ای، خدمات پس از فروش After market، برند و برندسازی اختصاص داده. فعالیت در حوزه فرش ابریشم نیز از علایق شخص اینجانب بوده و از طریق برندسازی در این حوزه سعی در معرفی محصولی شگرف به اقصانقاط دنیا می نمایم.