چند تکنیک ساده جهت ارتقای برند های زیر مجموعه در شرکت

وقتی شما برند جدیدی را خریداری می کنید، با روش های توسعه محصول، شناسایی توزیع کننده مناسب، تاسیس فروشگاه و هماهنگ سازی طراحان خلاق با مدیران اجرایی قوی، به رشد این برندها کمک می کنید.

ادامه مطلب